Rozdělení dividend společnosti ČEZ se přiblížilo

Představenstvo akciové společnosti ČEZ a.s. (České energetické závody) již oficiálně předložilo a zveřejnilo pozvánku na řádnou Valnou hromadu této společnosti s programem včetně návrhu na rozdělení zisku z roku 2017. Z tohoto návrhu na rozdělení zisku společnosti ČEZ a.s.vyplývá, že celková suma k rozdělení mezi akcionáře je navržena Valné hromadě ke schválení, jednak z řádného podílu na zisku za rok 2017 a také z nerozděleného podílu na zisku z předcházejícího období ve výši 17 753 662 047 CZK, což odpovídá hodnotě vlastní dividendy ve výši 33 CZK na akcii. Tyto skutečnosti zaujaly investory a zvýšily tak zájem o akcie společnosti ČEZ, které se primárně obchodují na pražské burze – PSE (Prague Stock Exchange), kdy jejich cena obchodního dne 28.května 2018 byla na hodnotě 551CZK za akcii.

České energetické závody – ČEZ a.s. je skupina 96 firem z nichž 72 působí na území České republiky. Její hlavní činností je výroba a distribuce včetně obchodu a prodeje elektrické energie, tepla,zemního plynu a těžba uhlí. Tato skupina ČEZ působí také například v Bulharsku, Německu, Maďarsku, Rumunsku, Polsku a také i v Turecku. Své zahraniční aktivity podle vyhodnocení atraktivity a podmínek místního trhu stále skupina ČEZ průběžně rozšiřuje. V roce 2015 tato energetická skupina získala vítězné ocenění Euromoney Best Managed jako nejlepší společnost pro střední a východní Evropu. Zároveň v daném regionu patří do kategorie jedné z největších evropských firem a dle hodnocení analytiků je největší veřejnou společností střední a východní Evropy.

 

Tato společnost ČEZ vyjma primárního trhu na pražské burce (PSE) má umístěné své veřejně obchodovatelné akcie na akciovém trhu prostřednictvím kótace na varšavské burze (WSE) a rovněž tak na hlavním německém akciovém trhu prostřednictvím burzy ve Frankfurtu nad Mohanem (FWB). Majoritním akcionářem v rozsahu zhruba 70 % je český stát prostřednictvím Vlády ČR respektive vlastním výkonem jako správce majetku se zabývá ministerstvo financí ČR, které obhospodařuje podíl ve výši 69,78 % akcií. Společnost v současné době zaměstnává zhruba okolo 27.tisíc kmenových zaměstnanců a vytváří v rámci dodavatelské sítě další desetitisíce pracovních příležitostí.

 

Podle údajů emitenta vyplývajících ze zveřejněné pozvánky na Valnou hromadou společnosti ČEZ a.s. se tato událost má uskutečnit dne 22.června 2018 a to již tradičně v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. Na tomto řádném zasedání mimo jiné má dojít ke schválení základních ekonomických ukazatelů včetně rozdělení zisku. Tato česká energetická skupina za rok 2017 vykázala nárůst čistého zisku o 30 procent na 19 miliard CZK. V konečném důsledku tato valná hromada skupiny ČEZ dle analytických zdrojů schválí i konečnou výši dividendy za rok 2017 a to v částce  33 CZK na akcii což dle stávajícího kurzu ceny akcie dosažené v dosavadním průběhu obchodování v percentuálním vyjádření odpovídá zhruba výši 6 % dividendového výnosu. Dle této výše rozdělení dividend za rok 2017 by pak Česká republika jako majoritní akcionář společnosti ČEZ a.s. získala z podílu na zisku téměř 13 miliard CZK.

 

Podle finančních stratégů investičních bank a společností lze očekávat schválení této výše dividendy včetně předložených zauditovaných účetních podkladů, které vypovídají v posledních 6-ti letech o nárůstu zisku této společnosti. Vlastní obchodování s akciemi této společnosti ČEZ a.s. na PSE (Prague Stock Exchange) před blížícím se termínem výplaty dividend přidává na atraktivitě obchodu s možností růstu ceny této akcie CEZ.  V ročním porovnání pohybu ceny této akcie ČEZ na PSE se její cena pohybovala v rozmezí svého minima v hodnotě od 392,80 CZK za akcii až po své cenové maximum, které bylo na hodnotě ve výši 590,00 CZK za akcii v posledních 52 týdnech. Stanovení data jako tak zvaný ex-dividend day neboli poslední obchodní den s nárokem na výplatu dividendy pak pozvánka na tuto Valnou hromadu společnosti ČEZ uvádí to, že rozhodným dnem pro nárok na výplatu dividendy je 28.6.2018 což dle pravidel PSE znamená nakoupit akcie do 27.6.2018. Vlastním výplatním dnem jako dnem splatnosti dividendy byl stanoven 1.srpen letošního roku 2018.