Termín výplaty dividend Moneta Money Bank se přiblížil

Finanční a bankovní skupina společnosti Moneta Money Bank již zveřejnila rozhodné datum pro možnou účast akcionářů na Valné hromadě společnosti Moneta Money Bank a.s.v roce 2018. Tento rozhodný den byl stanoven na 18.dubna 2018 s tím, že řádní akcionáři obdrží pozvánku na Valnou hromadu spolu s předepsanými dokumenty a bližším upřesněním vlastního konání Valné hromady co se týče data, místa a času. Spolu s tím bylo již i stanoven tak zvaný ex-date neboli poslední den obchodování s nárokem na výplatu dividendy za rok 2017, jejíž výši na základě výroční zprávy o hospodaření bude schvalovat právě tato Valná hromada společnosti Moneta Money Bank a.s.. Tento ex-date byl fakticky dle pravidel pražské burzy BCCP (Burza cenných papírů Praha) stanoven na 27.dubna 2018 a dle vyhlášení emitenta připadá na 30.4.2018, avšak již včetně vypořádání obchodu.

Obchodování s akciemi finanční skupiny Moneta Money Bank na českém akciovém trhu prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha – PSE (Prague Sttock Exchange)  po úspěšné transformaci původní společnosti GE Money bank a uvedením akcií této společnosti formou primárního úpisů akcií (IPO) na český akciový trh již probíhá od 6.května 2016. V průběhu loňského roku tato akcie s přiděleným číslem ISIN CZ0008040318 dosáhla v rámci obchodů na PSE svého ročního maxima své ceny akcie ve výši 89,60 CZK za akcii a naopak zaznamenala nejnižší roční propad své ceny na hodnotu ve výši 74,45 CZK za akcii. Obchodní den 28.února  2018 uzavřela své obchodování tato akcie společnosti Moneta Money Bank na hodnotě ve výši 84,05 CZK za akcii.

 Finanční skupina a předně banka Moneta Money Bank dříve GE Money Bank, která byla součástí  v rámci nadnárodního koncernu GE Capital Bank v tehdejším přímém napojení na General Electric Company je dynamicky a úspěšně se rozvíjející společnost na českém finančním trhu. Tato společnost  je standardní ukázkou úspěšného odprodeje svého podílu akcií majoritního akcionáře formou veřejné nabídky akcií IPO a umístění těchto primárních akcií na veřejný trh.  Od 1,května 2016 se název této banky změnil a následně její akcie vstoupily na veřejný akciový trh v České republice prostřednictvím PSE formou IPO jako Moneta Money Bank. Tento krok byl důsledkem rozhodnutí majoritního akcionáře GE již z dubna roku 2015, kdy se tento předně globální energetický gigant rozhodl kompletně prodat celou svoji bankovní divizi včetně svého zastoupení v Česku a opustit český bankovní trh.

Společnost Moneta Money Bank tak navazuje na stabilitu, zkušenosti a důvěryhodnost GE Money Bank s převzetím klientské sítě a dalších vztahů spojených s funkcí přímého pokračovatele a následovníka GE Money bank, kdy z právního hlediska došlo pouze ke změně názvu. Ovšem tato změna dle ekonomických zpravodajů ponechala plnou kontinuitu vývoje společnosti a zároveň umožnila a přinesla další pozitivní vývoj této společnosti na českém finančním trhu. Tento pozitivní vývoj se netýká jen bankovního sektoru v tradičním pojetí peněžního trhu, ale tato transformace GE Money Bank přinesla obohacení celému českému finančnímu trhu v podobě rozšířené nabídky akcií českého akciového trhu o další atraktivní akciový titul bankovního sektoru.

V průběhu loňského roku se akcionáři dočkali vysoce atraktivní dividendy, kdy 26.6.2017 jim byla na každou drženou akcii vyplacena částka ve výši 9,80 CZK na akcii. Pro aktivní obchodníky toto pak představuje otevřít si dlouhou pozici na PSE s tímto akciovým titulem do 27.dubna 2018, aby jim vznikl nárok na výplatu dividendy ze zisku roku 2017 této bankovní skupiny. Podle ekonomických zpravodajů se očekává výše dividendy za rok 2017 v přibližně stejné, ne-li vyšší výši jako v předcházejícím roce. Zároveň podle analytiků a finančních stratégů s ohledem na stávající strukturu akcionářů této banky Moneta Money Bank, kde mají svůj podíl například banky známé téměř po celém světě jako jsou J.P. Morgan, UBS, Goldman Sachs či BNP Paribas nebo Societe Generale, lze očekávat pokračující trend růstu vyplácených dividend svým akcionářům i v následujícím období.