Globální i regionální investoři stále více inklinují k dluhopisům

Pátek 22. května

58377_US-New-York

Stále probíhající korona krize nezměnila až na tolik myšlení investorů, ale jednoznačně potvrdila a urychlila obchodní směr, kterým se globální finanční svět začal ubírat již před vypuknutím pandemie SARS-CoV-2 v podobě řešení potřeby finančního kapitálu ve větší míře prodejem korporátních dluhopisů než prodejem vlastních akcií společnosti. Celkově pak z globálního hlediska došlo v současnosti k zvýšenému zájmu o dluhopisové trhy, kde se zvýšila nabídka na základě velkého zájmu investorů o tyto finanční nástroje jako relativně bezpečnou investici ve formě pasivního zhodnocování.

Zejména pak v Evropě dochází k rozsáhlému rozšíření a uplatnění dluhového nástroje pro efektivní financování a atraktivní výnos pro investory v podobě korporátnách dluhopisů. Evropský dluhopisový trh i ve vztahu k státním dluhopisům v posledních dnech zaznamenává zvýšenou poptávku a růst svého výnosu v závislosti na čase a jeho uplatnění na finančním trhu. Například německé státní dluhopisy se splatností 10 let v průběhu pátečního evropského rána dne 22.května 2020 snížili svůj negativní výnos na -0,488 % p.a. a to o – 0,011 % předcházející hodnoty výnosu. Dluhopisy Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se splatností rovněž deset let během tohoto uváděného dne zvýšily investorům svůj výnos o + 0,004 % výše výnosu, který se nyní pohybuje na hodnotě ve výši 0,175 % p.a.. Právě tento relativně nízký výnos, a to i přes vysokou míru zajištění samotného dluhopisu v podobě státního dluhopisu přesto přiměl řadu investorů k nákupu korporátních dluhopisů s cílem získání vyššího výnosu a to při zachování značné bezpečné vlastní investice.

 

Za této situace, kdy se začíná ve veřejném prostoru hovořit o nové hospodářské krizi v rozsahu třicátých let minulého století v souvislosti s důsledky pandemie SARS-CoV-2 (Covid-19) se značná část investorů začala velmi intenzivně zabývat diverzifikací svých investic. V této souvislosti se tak dluhopisový trh stal pro mnoho investorů velmi atraktivní, kteří zde zejména vyhledávají finanční nástroje s relativně vyšším výnosem, avšak s relativně nízkou mírou rizika. Takovými to vhodnými investičními nástroji mohou být podle analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bank právě korporátní dluhopisy. Tuto formu zhodnocení svých finančních prostředků tak realizují investoři po celém světě a investoři v České republice nejsou žádnou výjimkou, ba naopak. Investoři na českém dluhopisovém trhu vyjma státních dluhopisů vydávaných Ministerstvem financí ČR v poslední době ve zvýšené míře zejména inklinují ke korporátním dluhopisům a to zejména českých společností podnikajících v energetice nebo ve vlastní investičně stavební činnosti tak zvaně developeringu, kdy zájem investorů o dluhopisy developerských společností za poslední dobu se výrazně zvýšil.

 

Pro srovnání lze uvést například dluhopisy energetické skupiny ČEZ či developerského českého holdingu Premiot Group, který momentálně nabízí emisi dluhopisů jedné ze svých klíčových společností EIP a,s, (Europa Investment Property) jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost Europa Investment Property v rámci mezinárodní investiční skupiny Premiot Group úspěšně umístila na finanční trh své dluhopisy schválené Českou národní bankou (ČNB)  v objemu téměř 500 milionů českých korun a pro letošní rok 2020 má již společnost Europa Investment Property připravený prospekt emitenta v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak z této emise svých dluhopisů a to za velkého zájmu investorů již připravuje společnost Europa Investment Property prodej korporátních dluhopisů s výnosem ve výši 7,2 % p.a., kdy tento výnos bude investorům vyplácen každý měsíc.