Investoři poslední dobou inklinují ke korporátním dluhopisům

Středa 22. ledna

EIP dluh.

Vývoj na finančním trhu se značným ohledem na diverzifikaci investorského rizika ukázal, že zejména pro konzervativní investory najdou vysokou míru uplatnění právě korporátní dluhopisy českých společností. Zejména pak zájem investorů vzrůstá o ty korporátní dluhopisy, které jsou podloženy reálnými aktivy emitenta dluhopisu jako konkrétní tak zvaně uchopitelné investiční předměty, V tomto ohledu se předně jedná o korporátní dluhopisy těch emitentů jejíchž primární investice směřují do nemovitostí a zhodnocování finančních prostředků prostřednictvím realitního trhu.

S ohledem na značnou nedůvěru tak zvaně ryze konzervativních investorů již před časem vznikla srovnávací studie analytiků makléřských společností a finančních stratégů investičních bankéřů pro podmínky finančního trhu v České republice. Předmětem porovnávání jsou tři základní modely konzervativního způsobu zhodnocování volných finančních prostředků a to zejména fyzických osob ať už jako drobných investorů či spořitelů se zájmem o zhodnocení svých úspor s ohledem na dosažení vlastního investičního výsledku, který minimálně předčí míru inflace v české republice. Na základě tohoto pak náš redakční tým aktualizoval uváděná data této studie a provedl následující selekci předmětných údajů tak, aby měla jednoznačnou a přehledně vypovídající schopnost.

 

Předmětem onoho vlastního porovnání možného zhodnocení finanční prostředků ve třech modelech ryze konzervativního investování jsou investiční nástroje forem 1.stavebního spoření, 2.termínovaných vkladů u renomovaných bank a 3. korporátních dluhopisů se zameřením emitenta na realitní trh a přímé investice do nemovitostí :

 1.      Stavební spořitelny

Název subjektu :                                                        roční úroková míra výnosu :

RSTS ( Raiffeisen stavební spořitelna)                                    3,71 % p.a.

ČMSS (Českomoravská stavební spořitelna)                          3,59 % p.a.

SSČS (Stavební spořitelna České spořitelny)                         3,52 % p.a.

 

Podle zjištěných údajů se jedná o úrokové sazby odpovídající délce spoření 6 let, kdy je poskytován státní příspěvek v maximální výši 2.000 Kč ročně. Vhodné dle analytiků pro zhodnocování úspor formou spoření v částkách okolo 200.000,- Kč s optimální hranicí maximálně rentabilní výše do 500.000,- Kč za celou dobu trvání tohoto spořícího programu.

 2.      Termínované vklady

J and T bank                                                              1,9 – 2,8 % p.a.

Sberbank                                                                   1,55- 1,7 % p.a.

Moneta (dříve GE Money bank)                                1,0 – 1,5 % p.a.

ČSOB                                                                         0,05- 1,3 % p.a.

Fio Banka                                                                   0,65-0,85 % p.a.

 

Uváděná úroková sazba a její rozmezí je kalkulováno pro zhruba vklad na 3 roky a konečná výše výnosu je v závislosti na výši vlastního vkladu. Ostatní tak zvaně velké a renomované banky působící na peněžním trhu v České republice jako zejména jsou Česká spořitelna, Raiffeisenbank. Komerční banka či Uni Credit bank pro rok 2020 uvádějí jen základní úročení běžných vkladů od 0,01 % p.a.s tím, že vlastní otevření účtu jako termínovaný vklad je ryze individuální a výše roční úrokové míry jako zhodnocení vkladu je posuzováno podle souboru kritérií jako například jsou skutečnosti zda zájemce o termínovaný vklad je již stávajícím klientem a s jak vysokými obraty a zůstatky, výše vkladu jeho délka a to třeba i v možné kombinaci stanovení minimálních zůstatků na ostatních běžných účtech klienta apod. Tato konkrétní kritéria již nejsou předmětem veřejné nabídky a jsou tudíž individuální dohodou banky s klientem. Na základě tohoto pak nelze přesně vyčíslit roční úrokové sazby, avšak dle dostupných informací se pohybují v průměru maximálně do 3 % p.a.

 

 3.      Korporátní dluhopisy

Sugarhome s.r.o. – výstavba bytů v Praze a Brně (roční výplata)                              5,0 % p.a.

NWD Group a.s. – rezidenční bydlení           (roční výplata)                                       5,1 % p.a.

Domoplan a.s.  – investice do horských apartmánů (roční výplata)                            5,8 % p,a,

ČEZ – nemovitosti pro energetiku (roční výplata)                                                       6,0 % p.a.

EIP a.s. – investice do luxusních bytů a výstavba hotelů (měsíční výplata)               7,2 % p.a.

 

Uváděné konkrétní dluhopisy představují aktuální zhruba dobu splatnosti 3 roky a po většinou v nominální hodnotě 50.000 Kč, tudíž jako minimálně výše vlastní investice. Z výše uvedené nabídky, dle odborníků vyplývá, že se nejlépe z pohledu jednak rizika investora před možným úpadkem emitenta umístili dluhopisy ČEZ a EIP s tím, že EIP nabízí o něco vyšší míru zhodnocení a to včetně měsíční výplaty výnosu což je pro investory vysoce atraktivní. Většinou tyto emise s měsíčním či kvartálním vyplácením výnosu se těší velkému zájmu investorů a zpravidla tak bývají hned po uvedení emise na trh velmi rychle vyprodány.

 

Tímto emitentem, který vyplácí svým investorům výnos z korporátních dluhopisů každý měsíc je společnost Europa Investment Property, jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost úspěšně umístila na finační trh své dluhopisy v objemu téměř 500 milionů českých korun a pro letošní rok 2020 má již společnost Europa Investment Property schválený Českou národní bankou (ČNB) prospekt emitenta v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak z této emise svých dluhopisů a to za velkého zájmu investorů již zahájila společnost Europa Investment Property prodej korporátnách dluhopisů s výnosem ve výši 7,2 % p.a., kdy tento výnos je investorům vyplácen každý měsíc.