Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 31. května

finance výhled FX24

V novém obchodním týdnu, který je označován v kalendáři letošního roku 2021 jako 22.v pořadí, prozatím pokračoval a to v jeho úplném začátku pokles směnné hodnoty amerického dolaru (USD), čehož využila jednotná evropská měna euro (EUR) a prozatím vůči USD posilovala. Aktuálně v průběhu pondělního evropského rána dne 31.5.2021, zhruba v čase 7:01 CET se globální měnový pár EUR/USD obchodoval na devizovém trhu ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,2198 USD za EUR s dosavadním denním posílením EUR o + 0,07 % kurzu vůči USD.

Investoři v tomto 22.týdnu roku 2021 mimo jiné očekávají následující události, které mohou ovlivnit obchodní trend globálního finančního trhu :

 

Výrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU a USA - měsíční

Manufacturing PMI odráží aktivitu obchodních manažerů v daných oblastech ve stanoveném měsíci. Index se používá při hodnocení vývoje průmyslového sektoru. Hodnoty nad 50 můžou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU v úterý 01. 06. 2021 v 10:00 CET. Neočekává se žádná změna oproti minulým výsledkům (62,8 bodů). Pro USA v úterý 01. 06. 2021 v 16:00 CET. Podle analytiků se očekává nárůst ze 60,7 na 41,2 bodů.

 

Nevýrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU, USA - měsíční

Services PMI odráží aktivitu v sektoru služeb v EU a USA ve vykazovaném měsíci. Ukazatel je založen na průzkumu zástupců více než 600 společností pro EU a více než 400 společností pro USA. Hodnoty nad 50 mohou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU ve čtvrtek 03. 06. 2021 v 10:00 CET. Očekává se setrvání jeho hodnoty na 55,1 bodech. Pro USA ve čtvrtek 03. 06. 2021 v 16:00 CET. Očekává se nárůst jeho hodnotyz 62,7 na 63 bodů.

 

Změna zaměstnanosti v USA mimo zemědělství - měsíční

Nonfarm Employment Change ukazuje měsíční změnu v 19 výrobních sektorech ve Spojených státech. Ukazatel nezohledňuje zemědělství. Ukazatel charakterizuje aktivitu na trhu práce a v průmyslovém sektoru. Růst zaměstnanosti může mít pozitivní vliv na kotace v USD. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 04. 06. 2021 ve 14:30 CET a očekává se jeho nárůst o 670K oproti minulému měsíci.

 

Průměrná mzda v USA - měsíční

Indikátor mezd představuje počet nových pracovních míst vytvořených v daném měsíci ve všech nezemědělských sektorech USA. I růst tohoto indikátoru může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Tato informace bude zveřejněna v pátek 04. 06. 2021 ve 14:30 CET a odhaduje se nárůst o 0,2% oproti předchozímu měsíci.

 

Nezaměstnanost v USA - měsíční

Míra nezaměstnanosti ukazuje počet nezaměstnaných osob v procentech populace v produktivním věku. Výpočet se provádí měsíčně. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby ve věku od 15 do 74 let, které nejsou v současné době zaměstnány, i když jsou k dispozici pro práci a aktivně ji hledají. Růst indikátoru může mít negativní vliv na kotace v dolarech. Hodnota indexu bude zveřejněna v pátek 04. 06. 2021 ve 14:30 CET a očekává se pokles ze 6,1% na hodnotu 5,9%.