Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 1. srpna

finance výhled FX24

Nový obchodní týden, který je označován v kalendáři letošního roku 2022 jako 31.v pořadí v rámci forexových operací devizového trhu zaznamenal mírné oslabení amerického dolaru (USD) vůči jednotné evropské měně euro (EUR). Tento globální měnový pár EUR/USD se tak v průběhu pondělního evropského rána dne 1.srpna roku 2022, zhruba v čase 7:35 CET obchodoval na devizovém trhu ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,0222 USD za EUR s dosavadním denním posílením EUR o + 0,04 % kurzu vůči USD.

Investoři v tomto 31.týdnu mimo jiné očekávají následující události, které mohou ovlivnit obchodní trend finančních trhů :

 

Výrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU a USA - měsíční

Manufacturing PMI odráží aktivitu obchodních manažerů v daných oblastech ve stanoveném měsíci. Index se používá při hodnocení vývoje průmyslového sektoru. Hodnoty nad 50 můžou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU v pondělí 01. 08. 2022 v 10:00 CET. Neočekává se žádná změna oproti minulým výsledkům (52,2 bodů) Pro USA v pondělí 01. 08. 2022 v 16:00 CET. Podle analytiků se očekává mírný pokles ze 53 na 52,3 bodů.

 

Nevýrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU a USA- měsíční

Services PMI odráží aktivitu v sektoru služeb ve vykazovaném měsíci. Ukazatel je založen na průzkumu zástupců více než 600 společností pro EU a více než 300 společností pro USA. Hodnoty nad 50 mohou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU ve středu 03. 08. 2022 v 10:00 CET. Neočekává se žádná změna oproti minulým výsledkům (53,3 bodů) Pro USA ve středu 03. 08. 2022 v 16:00 CET. Očekává se pokles jeho hodnoty ze současných 55,3 na 53,9 bodů.

 

Změna zaměstnanosti v USA mimo zemědělství - měsíční

Nonfarm Employment Change ukazuje měsíční změnu v 19 výrobních sektorech ve Spojených státech. Ukazatel nezohledňuje zemědělství. Ukazatel charakterizuje aktivitu na trhu práce a v průmyslovém sektoru. Růst zaměstnanosti může mít pozitivní vliv na kotace v USD. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 05. 08. 2022 ve 14:30 CET a očekává se jeho nárůst o 250000 oproti minulému měsíci.

 

Průměrná mzda v USA - měsíční

Indikátor mezd představuje počet nových pracovních míst vytvořených v daném měsíci ve všech nezemědělských sektorech USA. I růst tohoto indikátoru může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Tato informace bude zveřejněna v pátek 05. 08. 2022 ve 14:30 CET a odhaduje se nárůst o 0,3% oproti předchozímu měsíci.

 

Nezaměstnanost v USA - měsíční

Míra nezaměstnanosti ukazuje počet nezaměstnaných osob v procentech populace v produktivním věku. Výpočet se provádí měsíčně. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby ve věku od 15 do 74 let, které nejsou v současné době zaměstnány, i když jsou k dispozici pro práci a aktivně ji hledají. Růst indikátoru může mít negativní vliv na kotace v dolarech. Hodnota indexu bude zveřejněna v pátek 05. 08. 2022 ve 14:30 CET a očekává se setrvání na hodnotě 3,6%.