Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 28. listopadu

finance výhled FX24

V začátku nového obchodního týdne, který je označován v kalendáři letošního roku 2022 jako 48. v pořadí, zaznamenal devizový trh změnu obchodního trendu směnné hodnoty amerického dolaru (USD), která po poklesu v minulém týdnu začala opět posilovat. Podle dolarového indexu DXY (US Dollar Currency Index), který porovnává směnnou hodnotu amerického dolaru vůči šestici hlavních světových měn, byla tato hodnota USD v průběhu evropského rána dne 28.11.2022, zhruba v čase 7:31 CET ve výši 106,29 USD bodů s dosavadním denním růstem o + 0,31 % bodové hodnoty dle tohoto indexu.

V uváděném dni a čase se tak změnil i obchodní trend globálního měnového páru jednotné evropské měny euro (EUR) a amerického dolaru (USD), kdy euro oslabilo vůči USD a tento měnový pár EUR/USD se obchodoval ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,037 USD za EUR s dosavadním denním oslabením EUR o – 0,269 % kurzu vůči USD. Investoři a obchodníci tak mimo jiné očekávají následující hlavní události, které mohou ovlivnit vlastní průběh obchodování na finančním trhu :

 

CCI Index spotřebitelské důvěry v USA – měsíční

Index spotřebitelské důvěry ukazuje míru důvěry spotřebitelů ve stabilitu ekonomiky země. Je určen k vyhodnocení relativního finančního stavu, kupní síly a důvěry průměrného spotřebitele. Růst indikátoru předpokládá zvýšení spotřebitelských výdajů. Data tohoto indexu budou zveřejněna V úterý 29. 11.2022 CET. Podle analytických odhadů se očekává pokles ze 102,5 na 100 bodů.

 

Hrubý domácí produkt v USA - kvartální

Tato data jsou měřítkem celkové hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných ve Velké Británii. HDP je nejkomplexnějším ukazatelem ekonomického výkonu a poskytuje klíčový náhled na hnací síly ekonomiky. Tyto údaje budou zveřejněny ve středu 30. 11. 2022 v 14:30 CET. Dle analytiků se očekává nárůst hodnoty ze 2,6% na 2,8%.

 

Změna zaměstnanosti v USA mimo zemědělství - měsíční

Nonfarm Employment Change ukazuje měsíční změnu v 19 výrobních sektorech ve Spojených státech. Ukazatel nezohledňuje zemědělství. Ukazatel charakterizuje aktivitu na trhu práce a v průmyslovém sektoru. Růst zaměstnanosti může mít pozitivní vliv na kotace v USD. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 02. 12. 2022 ve 14:30 CET a očekává se jeho nárůst o 200 tisíc oproti minulému měsíci.

 

Průměrná mzda v USA - měsíční

Indikátor mezd představuje počet nových pracovních míst vytvořených v daném měsíci ve všech nezemědělských sektorech USA. I růst tohoto indikátoru může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 02. 12. 2022 ve 14:30 CET. Očekává se nárůst o 0,3% oproti minulému měsíci.

 

Nezaměstnanost v USA - měsíční

Míra nezaměstnanosti ukazuje počet nezaměstnaných osob v procentech populace v produktivním věku. Výpočet se provádí měsíčně. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby ve věku od 15 do 74 let, které nejsou v současné době zaměstnány, i když jsou k dispozici pro práci a aktivně ji hledají. Růst indikátoru může mít negativní vliv na kotace v dolarech. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 02. 12. 2022 ve 14:30 CET a neočekává se žádná změna oproti minulým výsledkům (3,7%)