Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 26. srpna

finance výhled FX24

Nový obchodní týden je prozatím v obchodním trendu mírného posilování jednotné evropské měny euro (EUR) vůči americkému dolaru (USD) a silnějšímu posilování japonského jenu (JPY) vůči USD. Celková nálada finančního trhu se doposud stále nese v duchu ukončeného summitu zemí G7 ve Francii, které sice skončilo bez společného prohlášení, avšak premiér Velké Británie na závěr tohoto jednání nejsilnějších ekonomik světa uvedl, že možná dohoda o Brexitu s EU se nyní zdá pravděpodobnější.

Na tyto skutečnosti ohledně vystoupení Velké Británie z EU k datu 31.10.2019 pak zareagoval i přímo prezident USA pan Donald Trump, který slíbil velkolepou obchodní smlouvu mezi USA a Spojeným královstvím po odchodu Velké Británie z Evropské unie. Investoři tak mimo jiné v tomto týdnu, který je označován v kalendáři letošního roku 2019 jako třicátý pátý v pořadí očekávají následující události :

 

Objednávky trvanlivého zboží v USA - měsíční

Měsíční objednávky trvanlivého zboží odrážejí hodnotu objednávek přijatých výrobci zboží dlouhodobé spotřeby v daném měsíci ve srovnání s předchozím. Výroba dopravního průmyslu je z výpočtu vyloučena. Vývoj indexu umožňuje krátkodobé prognózy budoucích objemů výroby. Růst hodnoty může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Hodnota indexu bude zveřejněna v pondělí 26.8.2019 cca ve 13:30 CET a očekává se jeho pokles ze současných 1,2% na hodnotu -0,2%

 

CCI Index spotřebitelské důvěry v USA – měsíční

Index spotřebitelské důvěry ukazuje míru důvěry spotřebitelů ve stabilitu ekonomiky země. Je určen k vyhodnocení relativního finančního stavu, kupní síly a důvěry průměrného spotřebitele. Růst indikátoru předpokládá zvýšení spotřebitelských výdajů.  Data tohoto indexu budou zveřejněna v úterý 27.8.2019 cca v 15:00 CET. Podle analytických odhadů se očekává pokles ze stávající hodnoty 135,7 na 131,5 bodů.

 

Hrubý domácí produkt (HDP) v USA - kvartální

Tato data jsou měřítkem celkové hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných v USA. HDP je nejkomplexnějším ukazatelem ekonomického výkonu a poskytuje klíčový náhled na hnací síly ekonomiky. Tyto údaje budou zveřejněny ve čtvrtek 29.8.2019 ve 13:30 CET. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na ekonomické analytiky se předpokládá setrvání HDP ve stejné výši jako v uplynulém kvartálu (2,1%).

 

Probíhající prodeje nemovitostí v USA - měsíční

Pending Home Sales odráží počet smluv o prodeji domů, podepsaných v daném měsíci ve srovnání s předchozím. Vzhledem k tomu, že naplnění smlouvy trvá v průměru 6–8 týdnů, je Probíhající prodej domů hlavním ukazatelem amerického trhu s bydlením, který předpovídá konečný vývoj na dva měsíce dopředu. Růst indikátoru může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Data tohoto indexu budou zveřejněna ve čtvrtek 29.8.2019 cca v 15:00 CET, přičemž se předpokládá pokles z hodnoty 2,8% na 1,1%.

 

Nezaměstnanost v EU - měsíční

Míra nezaměstnanosti ukazuje počet nezaměstnaných osob v procentech populace v produktivním věku. Výpočet se provádí měsíčně. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby ve věku od 15 do 74 let, které nejsou v současné době zaměstnány, i když jsou k dispozici pro práci a aktivně ji hledají. Růst indikátoru může mít negativní vliv na kotace v dolarech. Hodnota indexu bude zveřejněna v pátek 30.8.2019 cca v 11:00 CET a očekává se jeho mírný pokles ze současných 7,5% na 7,4%.