Časté dotazy

Podobně jako v případě akcií nebo komodit, tak i u měnových párů lze při porozumění trhu dosahovat pravidelných zisků. Hlavním přepokladem pro vstup na forex je dostatečná finanční rezerva určená pro obchodvání, znalost trhu, odvaha a trpělivost.

Ne, protože spread není při obchodování nejdůležitější složkou. Spread je hlavním zdrojem příjmů brokerské společnosti. Oznamuje-li společnost nízký až nulový spread, pak jde v drtivé většině pouze o marketingový trik k nalákání klientů. Většinou nízký spread bude zachován jen pro indikativní kódování. Při vstupu do konkrétní pozice bývá klientovi nabídnut vyšší spread nebo bude kótování posunuto do strany nevýhodné pro klienta.

Oznámení o nereálně nízkém spreadu využívají hojně nově vzniklé společnosti, které hledají své místo ve finančních službách. Je to rizikové pro klienty i pro společnost, nemůže být proto zárukou dlouhodobé finanční stability, bankovních záruk a stabilních příjmů společnosti.

Často bývá pro uzavření ochodu včasný servis umožňující při rychlé změně ceny získat pro klienta vyhovující cenu. Pokud je uveden v podmínkách obchodování spread příliš malý, společnost nemůže podle požadované ceny obchod uskutečnit a klient přichází o možnost vstoupit do obchodu, nebo to už nemá vzhledem k pohybu trhu význam.

Obchodovat můžete i s relativně nízkou částkou, proto na FOREX může obchodovat téměř každý. Nicméně doporučujeme nastudovat si technickou analýzu a obchodní strategie. Pozor na různá školení velmi mladých investičních "guru". Investování bývá běh na dlouhou trať.

Seznamovací semináře bývají zdarma a další doba a cena výuky je individuální.

K obchodování je potřeba počítač (tablet, smartphone) a připojení k internetu. Vhodné je pořídit si některé e-knihy zdarma o burze a investování.

Záleží na tom, co od obchodování na FOREX očekáváte a kolik jste schopni a ochotni investovat a zároveň i riskovat. Některé společnosti nabízejí možnost začít obchodování s minimální částkou 1 – 100 dolarů. To je vhodné spíše pro ty, kteří hledají v obchodování na FOREX zábavu a adrenalin. Chcete-li si ale obchodováním na FOREX stabilně a dostatečně vydělávat, doporučujeme začít s částkou kolo 1000 EUR.

Konexe v bankách nepotřebujete, protože máte k dispozici denně aktualizované přehledy analytických informací o stavu trhu měn, zprávy, závěry jednotlivých trhů, okomentování profesionálními analytiky a přehledy devizového trhu včetně předpovědí. Tyto předpovědi jsou určeny jak obchodníkům, tak i zájemcům o přesné a operativní informace ze světových finančních trhů.

Obchodování na FOREX je důležitým zdrojem příjmů mnoha společností, bank a zajišťovacích fondů a lze se o jejich úspěších dočíst v uzávěrkách, ale obecně obchodníci většinou o vlastních úspěších příliš nehovoří. Někteří z pověrčivosti, aby své úspěchy nezakřikli, jiní protože zkrátka nechtějí. Ti obchodníci, kteří mají zájem se o své zkušenosti podělit, mohou vést autorské semináře.

Úspěšným obchodníkem může být každý bez ohledu na vzdělání, pohlaví, věk nebo technické či humanitní zaměření. Důležití je chtít a jít si za svým cílem (semináře atd.).

Obchodovat je vhodné, pokud je situace na trhu příznivá a sledovat ji průběžně. Některý obchodník svým obchodům věnuje několik hodin denně, jiný celý den. Žádoucí je vstoupit do obchodu, když je pohyb měny dobře předvídatelný.

Ano, většina online brokerů nabízející obchodování má licence nezbytné k poskytování finančních služeb. Nejčastěji pak od kyperské komise pro cenné papíry a burzu Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a řídí se zákonem o finančních službách Evropské Unie známým jako Směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID).

CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) je komise, jejímž úkolem je regulovat kyperské finanční trhy. Zajišťuje dodržování přísných finančních pravidel v souladu se zákony a předpisy Kypru i Evropské Unie ze strany kyperských investičních firem. CySEC je veřejným orgánem, který dohlíží na operace a transakce prováděné na burze a kontroluje je.
Povinností komise CySEC je zejména:

 • dozor a kontrola licencovaných společností poskytujících investiční služby
 • inspekce brokerů a brokerských firem
 • udílení provozních licencí investičním firmám
Kypr je právoplatným členem Evropské Unie, a jeho úřady mají tedy podobné pravomoci jako jiné dozorující finanční instituce v Evropě (jako je například anglický úřad FSA).

 

MiFID (Směrnice o trzích finančních nástrojů) je zákon Evropské Unie, jehož cílem je dostatečně vysoká konkurence a ochrana spotřebitelů v sektoru investičních služeb. Zajišťuje soulad předpisů v oblasti investičních služeb napříč členskými státy Evropského hospodářského prostoru.

Zabezpečení prostředků je primárním úkolem většiny online brokerů . Můžete si být jistí, že zavádění a přísné dodržování finančních pravidel – jak interních, tak externích – považují jako svou nejvyšší prioritu. Konkrétní zabezpečovací prvky jsou pak součástí celého systému a zajišťují bezpečnost, zabezpečení i efektivitu vašeho obchodování.
Mezi bezpečnostní opatření patří zejména:

 • licence komise CySEC a její dozor na základě přísné finanční směrnice EU (MiFID)
 • členství fondu Investor Compensation Fund pro zákazníky kyperských investičních firem
 • pojištění fondem Investor Compensation Fund pro zákazníky kyperských investičních firem (do výše 20 000 EUR)
 • dodržování finančních předpisů EU
 • prostředky klientů odděleny od provozních prostředků společnosti
 • pravidelné finanční zprávy komisi CySEC, která ověřuje finanční stabilitu a prověřuje dodržování všech jejích povinností, mezi kterými je i požadavek dostatečného kapitálu na zabezpečení prostředků klientů
 • ochranu všech datových systémů kombinací technických a fyzických bezpečnostních prvků
 • ochrana informací pomocí firewallu a software SSL (Secure Sockets Layer)
 • komunikace mezi datovými servery bývá šifrovaná