IPO - Initial Public Offering

Co znamená pro investory zkratka IPO - Initial Public Offering?

IPO je zkratka pro označování primárního úpisu, neboli první veřejnou nabídku akcií pro potenciální zájemce - investory. Aby se nemusel používat celý anglický názevInitial Public Offering, používá se zkrácený název IPO. Pokud je například oznámena informace - na burzu vstupuje IPO společnosti VISA Inc. , znamená to probíhajícíproces, kdy akciová společnost VISA nabídne emisi akcií a bude se poprvé obchodovat na akciových burzách. Akcie se nabídnou velkým i malým investorům z řad široké veřejnosti. Proč společnosti vydávají emise akcií a proč vstupují na akciové burzy je několi. Mezi nejvýznamnější důvody patří.

  • získání kapitálu na další rozvoj a expanzi
  • navýšení kapitálu společnosti
  • zvýšená likvidita akcií
  • důvěryhodnost, prestiž a reklama

Získaný kapitál pomocí IPO nemá negativní dopad na cash flow společnosti, současně se tím otevírá možnost přístupu k širokému počtu potenciálních investorů. Pokud by se společnost pokoušela získat peníze v bance pomocí úvěru nemusela by s tak velkou částkou uspět. Současně dojde z pohledu majitelů ke zvýšení likvidity kmenových akcií společnosti. Zvýšená důvěryhodnosti a transparentnost hospodaření a optimalizace kapitálové struktury, v poměru dluhu a vlastního kapitálu je jen dalším důvodem, proč společnosti vstupují na burzu.

Samotný vstup na burzu cenných papírů není možný pro každou akciovou společnost. Společnost musí projít schvalovacím řízením burzovnách orgánů. Lze tedy konstatovat, že uvedení IPO na burzu může být zdlouhavý a pro menší kaciové společnosti i drahý proces získání kapitálu.

Pro uvedení akcií na burzu využívá společnost poradenskou firmu z řad burzovních brokerů tzv. underwriterů. Jsou to zaměstnanci velké banky nabo velké brokerské společnosti. Analýzou hospodářských výsledků stanový uváděcí(zahjovací) kurz(cenu) akcie. Zástupci společnosti, která vstupuje na burzu tak musí underwriterům důvěřovat, že je správně povedou po celou dobu procesu a emise bude úspěšná. Tedy, že mezi investory bude o vstupujicí akcie na bruzu velký zájem a cena kurzu poroste.

Výhody IPO pro drobné investory

V rámci výše uvedeného základní textu o IPO je nejzajímavější důvod, proč je IPO pro investory tolik zajímavé. Nejen, že se jedná, společně s dividendovou strategií, o jednu z nejkonzervativnějších možností investování a obchodování, ale jedná se o situace, které zpravidla investorům přinášejí enormní zisky.

Především lze konstatovat, že většina IPO podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. Ale podstatně zajímavější je možnost ostat se do již zmíněného 'primárního úpisu'. To v podstatě znamená, že společnost nabídne určitou část svých akcií (primárně velkým investorům jako jsou například fondy) ještě dříve, než společnost na burzu vstoupí. Základem tohoto postupu je, že společnost nabídne akcie jen vybraným investorům, kteří mají tímto způsobem daleko lepší výchozí pozici.

Druhou stránkou věci je fakt, že počet akcií pro vybrané investory je omezený a tedy v tomto případě platí víc, než kdy jindy, že poptávka je daleko silnější, než nabídka, a z toho důvodu se u většiny velkých IPO otevírá prostor pro enormní zisky pro ty, kteří akcie drží dříve, než společnost vstoupí na burzu, sejně jako pro ty, jenž si akcie nakoupí 'co nejdříve'.

Proces vydávání emise cenných papírů je pro investory tou nejtransparentnější metodou. Navíc přijetí emise k obchodování na regulovaném trhu je spojeno se značnou publicitou, což se příznivě odráží na celkovém povědomí o společnosti, na jejím dobrém jméně a důvěryhodnosti. K zamyšlení je také fakt, že na burzu vzhledem k výše jmenovaným okolnostem nebude vstupovat společnost, která je bez potenciálu. Naopak bude vstupovat společnost, která si může dovolit hlubokou prověrku ale především plánuje výrazné rozšíření a s tím spojený nárůst zisků.