Slovník pojmů

AnglickyČeskyVýznam
Accumulation Akumulace První fáze hlavního trendu.
Active market Aktivní trh Trh s velkým objemem obchodů a vysokou volatilitou.
Alert Upozornění Upozornění, oznámení, že daný měnový pár dosáhl stanovené ceny.
AMEX – American Stock Exchange --- New Yorská burza cenných papírů
Appreciation Zhodnocení Posilování měny.
Ask Cena nabídky Nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možno nakoupit.
ATS – Automatic Trade System AOS – automatický obchodní systém Většinou počítačový program, který na základě technické analýzy grafů určuje, kdy nakoupit a kdy prodat.
Aussie --- Slangové označení měnového páru AUD / USD.
B/E - Break Even --- Cena, za kterou obchodník vstoupil do obchodu. Při uzavření na této ceně nezaznamená ztrátu.
Baissist Baissista Spekulant očekávající pokles cen, neboli medvědí trend.
Bank board Bankovní rada Nejvyšší řídící orgán banky, mimo jiné rozhoduje o měnové politice.
Bar chart Sloupcový graf Graf, který používá svislé čáry k zobrazení cenového rozpětí jednotlivých časových úseků.
Barney --- Slangový výraz pro měnový pár USD / RUB.
Base currency Hlavní měna První měna daného měnového páru. Např. v páru USD / GBP je hlavní měnou USD.
Basis point Bazický bod Rozdíl v setinách procenta. Znám pod zkratkou „pb“.
Betty --- Slangový výraz pro měnový pár EUR / RUB.
Bid Cena poptávky Nejlepší cena, za kterou je v daný okamžik možno prodat.
Big figure --- Číslice v hodnotách kurzu, které se zřídka mění – většinou před desetinnou čárkou.
BIS – Bank for International Settlements Banka pro mezinárodní platby Mezinárodní organizace pro mezinárodní měnovou a finanční spolupráci. Banka pro centrální banky.
Black box Černá skříňka AOS samostatně obchodující na burze / forexu, jehož pravidla nejsou zveřejněná.
Bollinger bends Bollingerova pásma Indikátor technické analýzy, umožňující vizualizaci volatility a relativní cenové úrovně.
Breakout Průlom Nastane, pokud cena daného měnového páru překročí, nebo prorazí určitou úroveň.
Broker Makléř Registrovaný zprostředkovatel pro obchodování s finančními produkty na burze, například měnovými páry, akciemi a dalšími.
Buy & Sell transaction "Nákup & Prodej" transakce Nákup a zpětný prodej uzavřený s jednou protistranou ve stejný okamžik, ale s rozdílnými dny vypořádání.
Buy on close --- Obchodní příkaz pro nákup na uzavírací ceně.
Cable --- Slangový výraz užívaný pro měnový pár GBP / USD.
Candlestick chart Svíčkový graf Druh cenového grafu. Cenové rozpětí se vykresluje do tzv. svíčky. Rozpětí mezi open a close se zobrazí jako obdélník, z něhož vystupují úsečky, jež symbolizují rozpětí mezi high a low.
CBOT - Chicago Board of Trade --- Chicagská burza komodit a opcí.
Chop --- Trh, jdoucí do strany, nemající sílu k trendu.
Chunnell --- Slangový výraz pro měnový pár EUR / GPB.
Close Uzavírací cena Cena, která byla dosažena jako poslední v daném časovém intervalu.
CME – Chicago Mercantile Exchange --- Chicagská burza finančních a komoditních derivátů.
CME GLOBEX --- Elektronická obchodní platforma v rámci CME Group Inc.
CME Group Inc. --- Vlastník burz CBOT a CME.
Commission Komise Poplatek za službu brokera.
Correction Korekce Dočasný obrat směru vývoje ceny předcházející jejímu následnému pokračování v započatém trendu.
Counter currency Vedlejší měna Měna uváděna v měnovém páru jako druhá.
Cross pair Křížový kurz Měnový pár, kde ani jedna měna není USD.
Currency pair Měnový pár Dvě měny, tvořící směnný kurz. Např. EUR / USD.
Daily low Denní minimum Nejnižší cena, které daná komodita (akcie, měnový pár) dosáhla během daného dne.
Daily range Denní rozpětí Rozdíl nejvyšší a nejnižší ceny daného dne.
Decline Pokles Pokles ceny.
ECN – Electronic Communications Network --- Jedná se o typ brokera. Broker umožní provedení transakce mezi kupujícím a prodávajícím. Klienti takového brokera tak mohou obchodovat navzájem „uvnitř“ takovéhoto systému.
EMA - Exponential Moving Average Exponenciální klouzavý průměr Indikátor technické analýzy. Několikadenní exponenciální průměrná cenová hodnota.
EOD – End Of Day --- Data, skládající se z denních uzavíracích hodnot cen.
ERM II – European Exchange Rate Mechanism II Evropský mechanismus směnných kurzů II Mechanismus směnných kurzů. Před vstupem do eurozóny musí každá země zůstat v tomto mechanismu nejméně dva roky, kdy je definován středový kurz.
EURIBID – Euro Interbang Bid Rate --- Průměrná úroková sazba, za kterou banky poptávají půjčky v eurech od jiných bank.
Exchange rate Směnný kurz Cena, za kterou lze směnit jednu měnu za druhou.
Exotic currency Exotická měna Typ měny, která není často obchodovaná. Jsou jimi např. měny třetího nebo rozvojového světa.
Fiber --- Slangový výraz pro měnový pár EUR / USD.
Fixed exchange rate Pevný kurz Devizový kurz pevně stanoven centrální bankou a nemůže se měnit v důsledku nabídky a poptávky.
Floating exchange rate Proměnlivý kurz Devizový kurz, jehož pohyb je určen tržními silami – nabídkou a poptávkou.
Floor --- Označení burzovní haly, kde probíhají obchody.
Forex - foreign exchange --- Mezinárodní devizový trh obchodování s cizími měnami.
Forex trader Forexový obchodník Obchodník, který se rozhodne vydělávat na pohybech cen měnových kurzů.
Fundamental analysis Fundamentální analýza Metoda, při níž se určuje budoucí vývoj ceny podkladového aktiva na základě událostí a ekonomického vývoje.
FX robot --- AOS pro obchodování na devizových trzích.
Gap Mezera Označení situace na grafu, kde mezi high a low dvou po sobě jdoucích úseček je mezera. Trh určitou cenovou hladinu přeskočí.
Geppie --- Slangový výraz pro měnový pár GPB / JPY.
GTC – Good Till Canceled --- Typ obchodního příkazu. Příkaz je platný, dokud není vyplněn, nebo zrušen.
High Nejvyšší cena Nejvyšší cena v daném časovém intervalu.
Intra day --- Pohyby cen v rámci jednotlivých dní.
J forex --- Obchodní platforma švýcarské brokerské společnosti Ducas Copy.
Kiwi --- Slangové označení měnového páru NZD / USD.
Limit order Příkaz "Limit" Typ obchodního příkazu. Pozice je otevřena v případě, že se trh vrátí na požadovanou hodnotu.
Liquidity Likvidita Rychlost, s jakou je možné prodat / koupit kontrakt na daném trhu.
Long Dlouhá pozice Nákup komodity, spekulace na růst ceny.
Loonie --- Slangový výraz pro měnový pár USD / CAD.
Lot --- Kontrakt, neboli nejmenší množství měny, jakou je možno na forexovém trhu koupit (prodat).
Low Nejnižší cena Nejnižší cena v daném časovém intervalu.
Market if touched order --- Druh obchodního příkazu. Příkaz je exekuován, pokud se cena dotkne požadované hodnoty.
Market maker Tvůrce trhu Typ brokerských společností, jejichž povinností je nastavování nákupních a prodejních cen.
Market order Příkaz "Market" Druh obchodního příkazu. Při použití tohoto příkazu dochází k nákupu (prodeji) daného kontraktu za aktuální cenu.
Market price Tržní cena Aktuální cena daného měnového páru.
Matie --- Slangový výraz pro měnový pár AUD / USD.
MFE  - Maximum Favourable Excursion Maximální příznivá odchylka Maximální zisk, jež má obchod do uzavření.
NYSE – New York Stock Exchange New Yorská akciová burza Největší a nejstarší burza v USA.
OCO – One Cancels the Other OCO obchodní příkaz Typ obchodního příkazu. Při exekuci jednoho příkazu se druhý automaticky ruší.
Open Otevírací cena Počáteční cena v daném časovém intervalu.
Opening bell --- Začátek nového obchodního dne na burze, tj. nové obchodní seance.
P. A. – per annum Ročně Především ve spojení s úrokovou sazbou.
Parity Parita Stav, kdy se tržní cena rovná nominální hodnotě.
Pip Bod Nejmenší možný pohyb ceny v grafu.
Platform Platforma Obchodní software pro sledování dat trhu.
Position Pozice Investice do finančního nástroje. Nákupem (prodejem – v případě short) nástroje je pozice otevřena.
Profit taking Přijetí zisku Uzavření pozice za účelem dosažení zisku (profit target).
Profit target --- Cena, při které obchodník předpokládá ukončení obchodu.
Psychological Analysis Psychologická analýza Prognóza vývoje ceny na základě psychologických faktorů.
Pyramiding Pyramidování Metoda navyšování pozic.
Quotation  rules Kótovací pravidla Zkratky užité pro jednotlivé měny podle pravidel normy ISO 4217.
Quote currency Kótovaná měna Druhá měna měnového páru.
Rally --- Anglický výraz pro prudký vzestup cen.
Random walk Náhodná procházka Jedna z možností otevírání pozic, kdy jsou pozice otevírány zcela náhodně, řízeny jsou až výstupy z nich.
Range Rozpětí Výraz používaný pro pásmo, ve kterém se cena v daném období pohybuje.
RSI - relative strenght index Index relativní síly Indikátor technické analýzy, křivka grafu se pohybuje v rozmezí hodnot 0 až 100. Pokud je hodnota nad 50 jedná se o takzvaný uptrend. Pod hranicí 50 se jedná o downtrend. Prodejní signál RSI vysílá již pod hranicí 70 a nákupní nad hranicí 30. Doporučována perioda je 14 dní, případně 19 nebo 25 dní.
Real time --- Reálná data, online data z burzy.
Retracement --- Pohyb ceny v opačném směru původního trendu.
Rezistance --- Výraz technické analýzy označující cenovou úroveň, na které se stoupající ceny zastavily a nepřekonaly ji.
Scalping Skalpování Jedna z rizikových obchodních technik, kdy se obchodník snaží realizovat velmi malé pohyby ceny v řádu sekund.
Sentiment Nálada Celková nálada investorů. Poměřuje se jí tendence pro uptrend, či downtrend.
Short Krátká pozice Pozice zahájená prodejem, spekulace na prodej ceny.
Slippage Skluz Rozdíl ceny mezi zadáním obchodního příkazu a jeho vykonáním.
Spot currency transaction Spotová měnová transakce Transakce, jejíž vyřízení potrvá u většiny měnových párů dva pracovní dny.
Spot market Příkaz "Stop" Druh obchodního příkazu. Příkaz je proveden, jakmile se cena při vzestupu (v případě nákupu), nebo poklesu (v případě prodeje) dotkne obchodníkem určené hladiny.
Spread Rozpětí Rozdíl mezi Bid a Ask cenou.
Sterling --- Označení pro britskou libru (GBP).
Support --- Výraz technické analýzy pro úroveň v cenovém grafu, kterou klesající ceny neprorazily.
Swiss --- Slangový název měnového páru USD / CHF.
Swissy --- Slangové označení švýcarského franku.
Technical analysis Technická analýza Metoda analýzy trhu, s použitím pouze minulých a současných dat trhu  - např. ceny, volatility, objemu, atd. Na rozdíl od fundamentální analýzy se nehodnotí vnější vlivy.
Tick Bod Synonymum pro pip, neboli bod. Minimální změna ceny.
Time stop --- Příkaz pro vystoupení pozice po uplynutí požadované doby.
Timeframe Časové měřítko grafu Časové období, jaké na grafu vyjadřuje jedna úsečka. Např. minuta, hodina, den.
Trade order Obchodní příkaz Používá se při komunikaci s brokerem pro zadávání požadavků na nákup či prodej kontraktů.
Trade System Obchodní systém Systém pravidel, které definují jak konkrétně obchodovat.
Trading --- Obchodování na finančních trzích s cílem dosahovat menších opakovaných zisků podle signálů technické či fundamentální analýzy, nebo jejich kombinace.
Trend Trend Sousledná řada vyšší (nižších) cen pro vzestupný (sestupný) pohyb cen.
USD – United States Dollar Americký dolar Měnová jednotka Spojených Států Amerických.
Volatility Volatilita Míra kolísání hodnoty ceny na trhu.
Volume Objem Objem obchodů zrealizovaných za danou časovou jednotku.
Wall street --- Ulice v New Yorku, kde se nachází akciová burza a největší světové banky. Finanční centrum USA.
Yard --- Slangový výraz pro miliardu měnových jednotek.