Úvod do AOS

Automatické obchodní systémy (AOS) jsou již nedílnou součástí obchodování na burzách a kapitálovém trhu obecně. AOS na trhu obchoduje za obchodníka podle předem stanovených pravidel. Všechny kroky jsou naprogramovány a obchodní systém sám zadává objednávky pro vstup do pozice i výstup z pozice. Automatické obchodní systémy  nebo –li  v hovorové řeči robotické obchodování používají instituce, ale i individuální investoři. Běžně dostupný je například programovací jazyk pro platformu MetaTrader4.

Ve zkratce se dá sumarizovat, že AOS vyhledává vstupní signál na základě zadaných parametrů podle preference obchodníka (fundament, technika, matematika apod.) A celý proces vyřídí jménem obchodníka.

Automatický obchodní systém pomáhá efektivně zhodnocovat vlastní prostředky amatérským i profesionálním investorům  zejména na měnovém trhu Forex. Jeho principem je jednoduchost a efektivita práce. Pracuje, i když ho nesledujete a ikdyž zrovna nemáte čas. Jeho cílem přitom není vytvářet extrémně vysoké zhodnocení, ale spíše maximální možná kontrola rizika. 

Jaké známe AOS?

AOS Můžeme kategorizovat do následujících skupin:

  • Scalpovací (obchodují v pár bodech / pipoch)
  • Swingové (obchodují swing nebo korekce, krátkodobé i dlouhodobé obchody)
  • Technické (Obchodují na základě zadané funkce, technického levelu, vybraného indikátoru)
  • Fundamentální (Obchodují před nebo během vyhlášení důležitých fundamentů)
  • Martingale (Obchodují tzv. Martingale posloupnost, kde každá další pozice je 1,5 x větší než předcházející)
  • Matematický (Algoritmus je nastaven podle vlastních preferencí, případně kombinace preferencí obchodníka)

Scalpovací AOS

Jedná se o automatický obchodní systém, který obchoduje řádově jen několik pipů. "Několik" může podle spreadu znamenat opravdu i 1-2 pipy. Pokud je spread daného forex brokera např. 0.1-0.8 pipu na páru EURUSD, může klidně cílit i na uzavření obchodu po 1 pipe.

Swingové AOS

Využívání pohybů nahoru a dolů v méně nebo více pravidelných intervalech a zároveň v jednostranném kanále s rozpětím například 200 pipů (může být i více i méně). Záleží na šířce cenového kanálu a zároveň od time frame, který obchodník využívá. Automatické obchodní systémy tohoto druhu pak staví svou strategii s ohledem na pravidelný návrat zpět k hranici kanálu, tj. supportu nebo rezistence.

Technické AOS

Svou obchodní strategii staví na technických indikátorech, pivotních úrovních, supportech, rezistenci, volatilitě, levelech překoupenosti / přeprodatelnosti a pod.. Často se jedná o kombinaci faktorů.

Fundamentální AOS

Jedná o reakci AOS v závislosti od fundamentu, jeho síle či výsledku. Fundament = zpráva z trhu, politiky, centrálním bankovním řízení a podobně. Může sloužit k tomu, že je během vyhlášení daného fundamentu mimo trhu například hodinu před a hodinu po vyhlášení, případně obchodovat "jen" během vyhlášení dané zprávy.

Martingale AOS

Může být jeden z nejvýnosnějších, ale zároveň jeden z nejrizikovějších obchodních přístupů. Jedná se o otevírání další pozice v určitém cenovém rozpětí, která je 1,5 x vyšší než předcházející.

Matematický AOS

Algoritmus nebo matematický AOS kombinuje v sobě přesně navolený vstup a výstup z pozice. Kalkuluje přitom s X parametry. Matematický algoritmus je jednou z nejefektivnějších forem vyjádření jakékoliv úspěšné obchodní strategie. Téměř každá funkce obchodní strategie, kterou si obchodník vyžádá se dá vyjádřit a realizovat výpočtem, tj aplikací do algoritmu obchodního systému.