Historie FOREX trhu

Začátky elektronického mezibankovního trhu jsou spjaty s rozvojem elektroniky. Teprve elektronika dovolila rychlou výměnu dat a informací. Banky mezi sebou směňovaly zlato a mince a bankovky dlouho před vznikem forexu.

Za počátek forexu se považuje rok 1971. Účastníky trhu byly především centrální banky, velké banky a investiční společnosti směňovali měny za pevně daný kurz měny. Zajimavostí je, že v této době nepanovala na finančních trzích příliš velká důvěra v americký dolar. Vetšina účastníků začala prodávat dolary a začaly ve velkém kupovat tehdejší západoněmeckou marku nebo švýcarský frank. Mladý nezkušený mezibankovní trh byl ohrožen a systém pevných devizových kurzů záhy zkolaboval. Prvním signálem ke vzniku forexu bylo ukončení Bretton-Woodské dohody. Znamenalo to, že měny již nebyly vázány fixním kurzem ve vztahu ke zlatým rezervám, kurzy začaly být volné neboli plovoucí.

Kurzy jednotlivých měn začal ovlivňovat trh, hospodářské výsledky, prohlášení představitelů centrálních bank a tisíce drobných investorů z celého světa, kteří pomalu pronikali na forex trh.

Ještě kolem roku 2000 bylo nemožné pro drobného investora na forex trh běžně vstupovat. Přístup byl možný pouze prostřednictvím brokerské firmy. Obchodní pokyny se brokerům předávaly telefonicky nebo fyzicky v papírové podobě. Pro dnešní obchodníky je tento postup nepředstavitelný, docházelo tak k obrovským časovým prodlevám než se pokyn dostal na trh.

Terminály s online daty a kurzy z forexu si mohly dovolit pouze banky, pojišťovny, investiční společnosti a brokerské firmy. Další překážkou pro drobné investory byl objem jednotlivých kontraktů na forex trhu. Je potřeba si uvědomit, že průměrný lot měl hodnotu 100 tis. USD a neexistovala možnost pákového obchodu. Rozšíření úvěrových podmínek a využití pákových obchodů dovolilo, že na forex mohli začít vstupovat drobní investoři s několika ticíci dolarů v kapse. 

Další vývojový skok zažil forex trh, díky rozvoji internetu. Neuvěřitelně rychlé rozšíření internetu do všech firem a následně i domácností bylo základem pro rozšíření forexu mezi drobné investory. Mezi roky 2000 až 2005 začalo forexové obchodování pronikat i k drobným investorům, kteří do té doby znali jen akcie z kupónové privatizace.

Dostupnost on-line dat, grafů a burzovních zpráv prostřednictvím internetu dovolilo obchodovat na forex trhu z domova. Po roce 2010 začíná boom intenetových on-line brokerů, kteří zprotředkovávají komplexní služby a servis pro drobné invetory. Vstup na forex trh v roce 2013 je dostupný téměř pro každého s několika tisíci korun. Většina internetových online brokers dovoluje obchodvání pomocí demo účtu. Každý začínající obchodník si tak může vyzkoušet na zkoušku obchodování s virtuálními penězi na reálněm forex trhu.