Forex umožňuje více

Trh Forex se v mnohém podobá jiným trhům. Jak bylo uvedeno v prvé části tohoto seriálu – Co je to Forex tak obchoduje se na něm s měnovými páry. Abyste byli schopni plně využít možností, které vám Forex nabízí, je třeba znát mechanismus, na jehož základě funguje každý obchod, do kterého vstoupíte.

Nákup a prodej měnového páru

Na trhu Forex můžete vydělat nákupem měnového páru v okamžiku, kdy první měna v tomto páru (základní) vůči druhé (křížová měna) posiluje. K těmto transakcím slouží vybraná obchodní platforma (té se budeme věnovat v některé další části seriálu). K otevření pozice – nákupu měnového páru - stačí jednoduše kliknout na tlačítko buy na této platformě.I když jde o zdánlivě banální úkon, je třeba vědět, co se při tomto kliknutí děje – viz text o obchodech na marži.

Na forexovém trhu je ale také možné vydělat prodejem měnového páru v okamžiku, kdy druhá měna v měnovém páru (křížová měna) vůči první (základní měna) posiluje. K otevření této pozice, tedy prodeji měnového páru, stačí naopak stisknout na obchodní platformě tlačítko sell.

Prodej měnového páru je ale jen prvním krokem. Abyste mohli obchod dokončit a vybrat si zisky, případně zinkasovat ztrátu, musíte otevřenou pozici uzavřít, a to tak, že jednoduše uděláte opak toho, co jste učinili při jejím otevření.

Pokud jste tedy pozici otevřeli prodejem nějakého měnového páru, například EUR/USD musíte ji uzavřít nákupem téhož páru, tedy opět EUR/USD. Jestliže první měna v měnovém páru k druhé neposiluje ani neoslabuje, nikdo nic nevydělá. Pokud chce přesto investor dosáhnout nějaký zisk, musí použít Forex opce.

Pákový efekt (leverage)

Při obchodech s měnami je třeba znát pojmy, jako  pákový efekt (leverage), marže (margin) a jak se marže počítá.

Pákový efekt v zásadě umožňuje převést malou sílu na sílu mnohem větší s použitím určitého nástroje, nazývaného páka, jako tomu bývá třeba při odstraňování balvanu.

Forex umožňuje vydělat investováním vlastních peněz. Kdo chce vydělat mnohem víc, může použít finanční páku ve formě půjčky od makléře. Čím vyšší je tato páka, tím vyšší může být investorův zisk, ale i ztráta.

V praxi jde o to, že k otevření pozice použijete částečně vlastní peníze a zbytek si půjčíte od makléře. Trh Forex vám tak například umožní ovládat 100 000 dolarů díky pouhému tisíci dolarů z vaší vlastní kapsy. Z vlastních peněz hradíte jen procento hodnoty dané pozice. Zbývajících 99 procent nákupní ceny si můžete půjčit od makléře – mějte ale na paměti úrokovou sazbu, za kterou si půjčujete, abyste se vyvarovali nepříjemných překvapení. Pákový efekt, který můžete na trhu Forex využít, je dán marží, kterou musíte při každém obchodě složit.

Marže (margin)

Než například koupíte měnový pár EUR/USD, musíte jako marži předem složit částku odpovídající procentu hodnoty otevírané pozice. Při otevírání pozice za 100 tisíc eur je to tisíc eur. Makléři tak prokazujete, že dokážete pokrýt ztrátu alespoň tisíc eur, když se trh obrátí proti vám.

Výše marže se u jednotlivých párů liší. U těch hlavních bývá nižší, protože je vzhledem k vysoké likviditě snazší pozice rychle otevřít a uzavřít. Makléř tak má další záruku, že bude schopen vaši pozici uzavřít bez neúměrných ztrát. U exotických měnových párů bývá požadována vyšší marže, protože u nich lze vzhledem k nižší likviditě pozice otevírat a uzavírat obtížněji.

Mnozí začínající obchodníci se domnívají, že peníze, které složí jako marži, se používají k nákupu měny. Od svého makléře si ale půjčujete 100 procent kupní ceny. Složená marže slouží makléři jen jako záruka, že máte dost peněz na uhrazení případné ztráty.

Když kupujete měnový pár, nemusíte tedy k tomu použít vlastní peníze. Makléř vám půjčí dostatečnou částku v jedné měně, abyste mohli nakoupit druhou měnu v měnovém páru. Pokud například kliknete na tlačítko „Buy“, abyste koupili měnový pár EUR/USD v množství 100 000 jednotek, makléř vám půjčí dostatek amerických dolarů (USD) k nákupu 100 000 euro (EUR). Pokud je má v daném okamžiku směnný kurz EUR/USD hodnotu 1,4000, makléř vám půjčí 140 000 amerických dolarů ke koupi 100 000 eur.

Výpočet marže

Představte si, že máte na účtu uložené prostředky v eurech a chcete koupit měnový pár EUR/JPY. Měnový pár EUR/JPY se přitom v daném okamžiku obchoduje v kurzu 110,00. K nákupu 1 eura (EUR) je tak třeba 110 japonských jenů (JPY). Velikost vašeho obchodu bude 100 000 euro (EUR). Marže, kterou musíte složit, se vypočte takto:

Stanovíme, kolik japonských jenů (JPY) si budete muset půjčit k nákupu 100 000 euro (EUR). Je to: 100 000 × 110 = 11 000 000 ¥.

Stanovíme, kolik japonských jenů (JPY) musíte pokrýt při pákovém poměru 100:1. Je to: 11 000 000 ¥ × 1 % = 110 000 ¥.

Stanovíme, kolik euro (EUR) budete muset složit jakožto marži k pokrytí 100 000 EUR. Je to: 100 000 €× 1 % = 1 000 €.

Spread (rozpětí)

V úvahu je třeba vzít také spread, což je rozpětí mezi cenou, za kterou měnový pár můžete v daném okamžiku koupit, a cenou, za kterou jej můžete ve stejném okamžiku prodat. Není možné měnový pár koupit a okamžitě transakci obrátit a za nižší cenu jej prodat. Cena, za kterou můžete měnový pár nakoupit („Ask“ cena – poptávková cena), je vždy vyšší, než cena, za kterou jej můžete prodat („Bid“ cena – nabídková cena). Kdykoli vstoupíte do obchodu, začínáte s malou ztrátou způsobenou spreadem. Aby váš obchod mohl být ziskový, musíte spread nejdříve překonat – ponechat pozici otevřenou dostatečně dlouho, aby se posunula mimo spread. Ve srovnání s pákovým efektem a s likviditou je to ale jen malá překážka, kterou je nutné překonat.