Česká národní banka dle očekávání snížila úrokové sazby

Pátek 28. června

CNB BR FX24

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém čtvrtečním zasedání dne 27.6.2024 snížila dvoutýdenní repo sazbu o 0,5 procentního bodu na 4,75 %. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 3,75 % a lombardní sazby na 5,75 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, dva členové hlasovali pro snížení sazeb o 0,25 procentního bodu. Přijaté rozhodnutí se opírá o jarní (květnovou) makroekonomickou prognózu a o vyhodnocení informací získaných od jejího zpracování, uvedla ČNB ve svém prohlášení po tomto zasedání.

Vzhledem k tomu, že snížení úrokových sazeb centrálními bankéři České republiky se u značné části investorů a ostatních účastníků finančních trhů očekávalo tak toto samotné rozhodnutí Bankovní rady ČNB již nemělo podstatný vliv na změnu kurzu české koruny vůči ostatním hlavním světovým měnám a zejména pak vůči jednotné evropské měně euro (EUR). Aktuálně v průběhu evropského pátečního rána dne 28.června letošního roku 2024, zhruba v čase 8:47 CET se směnný kurz české koruny (CZK) a eura (EUR) pohyboval v rámci forexových operací devizového trhu ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě rozpětí od 25,0364 do 25,0792 CZK za EUR s dosavadním poklesem CZK o – 0,03 % kurzu vůči EUR. Česká koruna rovněž aktuálně poklesla i vůči americkému dolaru (USD), když se v uvedeném dni a čase obchodovala na hodnotě kurzu ve výši rozpětí od 23,4080 do 23,4440 CZK za USD s dosavadním denním růstem USD o + 0,12 % kurzu vůči CZK.

Těchto vzájemných směnných kurzů bylo dosaženo za situace, kdy se globální měnový pár jednotné evropské měny euro (EUR) a amerického dolaru (USD), coby hlavní měny globálních komoditních trhů v uvedeném dni a čase obchodoval ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě rozpětí ve výši od 1,0695 do 1,0697 USD za EUR s dosavadním denním poklesem EUR o – 0,09 % kurzu vůči USD. Podle vyjádření ekonomických zpravodajů v napojení na analytiky makléřských společností a finanční stratégy devizového trhu toto současné snížení úrokových sazeb se aktuálně ve změně směnného hodnoty výrazně dynamicky neprojevilo a predikce vývoje kurzu CZK vůči ostatním světovým měnám a zejména pak vůči EUR a USD tak nepředpokládá výraznější pokles. Sdělení těchto odborníků uvádí, že snížení bankovních sazeb způsobí více změn ve výnosech investičních nástrojů peněžního trhu a zejména pak v hypotéčním financování a v konečném důsledku pak k zvyšování cen nemovitostního trhu v ČR.

ČNB začala v prosinci loňského roku opatrně snižovat úrokové sazby, její boj s inflací ale nekončí. I po dnešním rozhodnutí úrokové sazby zůstávají v reálném vyjádření zřetelně kladné a tlumí inflaci. S tím, jak se sazby postupně přibližují k neutrálním hodnotám, je pravděpodobné, že bankovní rada tempo zmírňování restrikce měnové politiky na příštích jednáních zpomalí nebo sazby na nějaký čas ponechá na stávající úrovni. Důvodem, proč neočekávat další výraznější snižování úrokových sazeb, je, že bankovní rada spatřuje na výhledu proinflační rizika. Jejich naplnění by znamenalo, že by se inflace v následujících čtvrtletích odpoutala trvaleji od cíle směrem k horní hranici tolerančního pásma. Proto bankovní rada považuje za nezbytné vytrvat v přísné měnové politice a další snižování sazeb pečlivě zvažovat, případně k němu přistupovat velmi opatrně. Bankovní rada konstatuje, že proces snižování sazeb může být kdykoliv přerušen či zastaven na stále restriktivních úrovních, nebude-li se inflace, a to zejména její jádrová složka, vyvíjet v souladu s predikcí, uvedla ČNB po zasedání Bankovní rady dne 27.června letošního roku 2024.