Česká národní banka snížila úrokové sazby

Pátek 9. února

CNB BR FX24

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na svém měno politickém zasedání, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 8.února letošního roku 2024, snížila dvoutýdenní repo sazbu o 0,5 procentního bodu na 6,25 %. Současně rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 5,25 % a lombardní sazby na 7,25 procenta. Pro toto rozhodnutí dle sdělení v prohlášení ČNB hlasovalo šest členů bankovní rady, jeden člen hlasoval pro snížení sazeb o 0,75 procentního bodu. Toto rozhodnutí Bankovní rada ČNB přijala ve snaze pomoci českému hospodářství, které se stále nachází v recesi s poklesem HDP a již zvyšující se nezaměstnaností.

Na tyto skutečnosti pak tradičně zareagoval mezinárodní devizový trh ve vazbě na českou korunu (CZK), která tak tímto ještě prohloubila svůj předchozí pokles vůči ostatním hlavním světovým měnám a zejména pak vůči americkému dolaru (USD), coby ústřední měně globálních komoditních trhů a také CZK poklesla vůči jednotné evropské měně euro (EUR). Aktuálně se tak v průběhu pátečního evropského rána dne 8.2.2024, zhruba v čase 7:42 CET česká koruna obchodovala v rámci forexových operací devizového trhu ve vzájemném směnném kurzu vůči euru (EUR) na hodnotě ve výši rozpětí od 25,2354 do 25,2796 CZK za EUR s dosavadním denním poklesem CZK o – 0,08 % kurzu vůči EUR. Česká koruna také a to ještě o něco výrazněji poklesla vůči americkému dolaru (USD) a v uvedeném dni a čase se tak tento měnový pár USD/CZK obchodoval ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši rozpětí od 23,4260 do 23,4620 CZK za USD s dosavadním denním růstem USD o + 0,12 % kurzu vůči CZK.

Těchto uvedených směnných kurzů bylo dosaženo za situace, kdy tak zvaně globální měnový pár jednotné evropské měny euro (EUR) a amerického dolaru (USD), coby světové rezervní měny se na foroexovém trhu obchodoval ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,0773 USD za EUR s dosavadním denním poklesem EUR o – 0,04 % kurzu vůči USD. Tento růst směnné hodnoty amerického dolaru (USD) vůči EUR také vyjadřuje bodový stav dolarového indexu DXY (US Dollar Currency Index), který v uvedeném dni a čase vykazoval bodový stav ve výši 104,21 USD bodů s dosavadním denním růstem o + 0,08 % bodové hodnoty dle tohoto indexu, který porovnává hodnotu USD s další šesticí hlavních světových měn. Česká koruna tak pod vlivem zhoršující se ekonomické situace v České republice (ČR) se tak přibližuje tzv.“Singrově hodnotě EUR, která v době téměř před 10-ti lety, kdy byl guvernérem ČNB pan Singer se pohybovala v tzv.intervenčním režimu s pevně stanovenou spodní hranicí kurzu na hodnotě ve výši 27 CZK za EUR, uvádějí ekonomičtí zpravodajové a to včetně i zahraničních.

Současná makroekonomická data hospodářství ČR, na jejichž základě členové Bankovní rady ČNB dospěli k tomuto rozhodnutí ohledně snížení úrokových sazeb o 50 bazických bodů, což je více než finanční trhy očekávaly, vypovídají, že stav české ekonomiky se rozhodně nenachízí v dobré kondici. Podle nedávného sdělení Českého statistického úřadu (ČSÚ) se stále celková roční  míra inflace pohybuje ve dvouciferné hodnotě a to ve výši 10,7 % ročně, avšak s tím, že v porovnání s měsícem leden předchozí roku 2023 vůči lednu 2024 míra inflace klesla na aktuální hodnotu 6,9 % a to v meziměsíčním tempu snížení o – 0,4 procenta. Nicméně stav HDP v ČR za poslední čtvrtletí loňského roku opět vykázal pokles a to o – 0,2 % HDP a ekonomika ČR tak i nadále zůstává v ekonomickém cyklu recese. Neutěšenému stavu českého hospodářství tak rozhodně nepřispívá ani fakt, že se již začala zvyšovat nezaměstnanost, která aktuálně dosahuje celkově za rok 2023 výše 2,7 %  v porovnání s koncem roku 2022, kdy míra nezaměstnanosti byla 2,2 procenta. Avšak výrazný posun nastal začátkem letošního roku 2024, kdy míra nezaměstnanosti skokově vzrostla na objem ve výši 4 procent. Právě tyto skutečnosti spolu s geopolitickým rizikem stále probíhající války na Ukrajině tak předurčuje pokračující pokles směnné hodnoty vůči hlavním světovým měnám a zejména pak vůči americkému dolaru (USD).