Krize bankovního sektoru zvýšila zájem o korporátní dluhopisy

Středa 22. března

Dluhopisy korp. CZD

V první polovině měsíce března letošního roku 2023 pronikly na veřejnost informace o problémech amerických bank a to zejména velké banky orientované na podporu technologických společnosti SVB (Silicon Valley Bank) a dalších dvou bank v USA. Následně pak došlo ke krachu těchto bank a tak ekonomičtí zpravodajové začali spekulovat o podobnostech začátku globální finanční krize v roce 2008. V současnosti se tato tak zvaná vlna obav přelila i do Evropy a v minulém týdnu, který je označován v kalendáři letošního roku 2023 jako 11.v pořadí zasáhla i doposud stabilní a jeden z největších švýcarských bankovních domů Credit Suisse.

V rámci záchrany této banky nakonec bylo přistoupeno k převzetí této banky největší švýcarskou bankou UBS v hodnotě 3 miliard švýcarských franků (CHF) a podporou centrální banky Švýcarska SNB ve výši 100 miliard CHF. Nicméně podle analytiků makléřských společností v napojení na stratégy investičních bank ani přes tuto obří bankovní fúzi nebyly obavy investorů bankovního sektoru plně odvráceny. Aktuálně i nadále tak investoři spolu s drobnými střadateli hledají vhodné investiční nástroje jak ochránit své finanční prostředky před neustále vysokou mírou inflace. Jedním z takových to investičních nástrojů se ukazují dluhopisy a to zejména bonitní korporátní dluhopisy. Obzzvláště nyní jsou střadateli v ČR vyhledávány korporátní dluhopisy nominované v jednotné evropské měně euro (EUR) neboť inflace v eurozóně již dosáhla 8,5 % meziročně a to na rozdíl od Česka, kde je česká koruna (CZK) znehodnocována reálnou inflací okolo téměř 20 % ročně. Aktuálně v průběhu evropského středečního rána dne 22.3.2023, zhruba v čase 7:05 CET se CZK vůči EUR obchodovala na hodnotě vzájemného směnného kurzu ve výši rozmezí od 23,7587 do 23,8342 CZK za EUR s dosavadním denním posílením CZK o + 0,09 % kurzu vůči EUR.

V poslední době tak investoři vyhledávají firemní dluhopisy zejména společností podnikajících nejen v energetice či stavebnictví nebo přímo ve stavebním developeringu, ale společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu a lesnictví.  Jednou z takovýchto ryze českých dřevařských společností, která momentálně nabízí své korporátní dluhopisy je plzeňská dřevařská firma Wood Seeds s.r.o., která je velmi úspěšně a dynamicky se rozvíjejícím tak zvaným start-up projektem založeným okruhem zkušených lesních a dřevařských odborníků, kteří se zabývají touto činnosti již déle jak čtvrt století. Tato firma se zaměřuje mimo jiné své aktivity na budoucí prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní.  V současnosti  je pak zájem o dluhopisový trh,  zejména o emise korporátních dluhopisů  a to těch společností, které svojí činností přesvědčí investory o tom, že podstupované investiční riziko je bez jejich výrazných obav plně přijatelné. Tato firma Wood seeds s.r.o. se zaměřuje jako specialista na trhu mimo jiné své aktivity především na prodej dubového a bukového dřeva, které oproti dřevu z jehličnatých stromů má značnou výhodu v tom, že upravené dubové a bukové dřevo je velmi poptávanou komoditou s přesahem poptávky nad nabídkou, a tudíž okamžitě likvidní. 

V současné době podle informací ekonomických zpravodajů společnost Wood Seeds s.r.o. vydala k datu 17.3.2023  emisi korporátních dluhopisů této společnosti Wood Seeds s vysoce atraktivním výnosem, která přinese investorům 9,2 % ročního zhodnocení a doba splatnosti je pouhých 24 měsíců. Vyjma této emise dluhopisů pak společnost Wood Seeds s.r.o. pro své prémiové investory nabízí tak zvaně dubové dluhopisy nebo-li investice spojené s produkcí dubového dřeva, jejíž výnos představuje výši 9,5 % ročně a doba splatnosti vychází na 36 měsíců. Aktuálně pak v souvislosti s pozitivním vývojem v eurozóně vydala společnost Wood Seeds novou emisi dluhopisů nominovaných v EUR jejíž výnos je 9,5 % ročně se splatností 3 roky a měsíční frekvencí vyplácení úroků. Nominální hodnota dluhopisu v EUR s ohledem na inflaci v eurozóně nejen, že již zcela plně pokryje její inflaci, ale spolu s tím také vytváří zhodnocení vloženého kapitálu nad inflační objem.Zároveň v rámci diverzifikace rizika investorů společnost Wood Seeds nabízí své dluhopisy s možností ochrany investora – věřitele jako zajištěné dluhopisy se zápisem zástavy do katastru nemovitosti, kde investor vystupuje jako první zástavní věřitel. Přesné podmínky takovéto diverzifikace pro investory upravuje prospekt emitenta schválený Českou národní bankou a ostatní vzájemná ujednání emitenta a investora, které se odvíjí od objemu finanční participace konkrétního investora.