Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 10. června

finance výhled FX24

V současnosti dle sdělení ekonomických zpravodajů evropské trhy míří k nižším hodnotám finančních nástrojů při pondělním otevření trhu dne 10.června 2024 na začátku nového obchodního týdne, který je označován v kalendáři letošního roku 2024 jako 24.v pořadí. Podle analytiků důvodem tohoto predikovaného nižšího otevření evropského akciového trhu a poklesu směnné hodnoty jednotné evropské měny euro jsou volební výsledky o víkendu probíhajících voleb do Evropského parlamentu v členských zemích Evropské unie, které ukázaly na nárůst pravicových a nacionalistických stran.

Aktuálně tak v průběhu evropského pondělního rána dne 10.6.2024, zhruba v čase 7:28 CET obchodoval v rámci forexových operací devizového trhu globální měnový pár jednotné evropské měny euro (EUR) vůči americkému dolaru (USD) ve vzájemném směnném kurzu na hodnotě ve výši 1,075 USD za BTC s dosavadním denním poklesem EUR o – 0,482 % kurzu vůči USD. Tohoto kurzu bylo dosaženo za situace, kdy směnná hodnota amerického dolaru (USD) měřená dolarovým indexem DXY (US Dollar Currency Index) byla na bodovém stavu ve výši 105,27 USD bodů s dosavadním denním silným růstem o + 0,37 % bodové hodnoty dle tohoto indexu, který porovnává hodnotu USD s další šesticí hlavních světových měn.

Investoři, obchodníci a ostatní účastníci globálních finančních trhů v tomto 24. týdnu roku 2024 očekávají mimo jiné následující události :

 

Hrubý domácí produkt (HDP) v Británii - měsíční

Tato data jsou měřítkem celkové hodnoty zboží a služeb vyprodukovaných v dané zemi. HDP je nejkomplexnějším ukazatelem ekonomického výkonu a poskytuje klíčový náhled na hnací síly ekonomiky. Tyto údaje budou zveřejněny ve středu 12. 06. 2024 v 08:00 CET. Podle ekonomických zpravodajů v návaznosti na ekonomické analytiky se nepředpokládá žádná změna oproti předchozímu měsíci.

 

Průmyslová produkce ve Velké Británii - měsíční

Index znázorňuje změnu hodnoty produkce továren, dolů, … Jedná se o jeden z hlavních ukazatelů ekonomického zdraví – výroba rychle reaguje na růsty a poklesy v obchodním cyklu a je úzce spjata s nezaměstnaností či hodnotou průměrné mzdy. Hodnoty indexu bude zveřejněny ve středu 12. 06. 2024 v 08:00 CET a očekává se pokles hodnoty o 0,2%.

 

CPI Index spotřebitelských cen v USA - měsíční

Měsíční Index spotřebitelských cen odráží změny cen spotřebního zboží a služeb v daném měsíci ve srovnání s předchozím. Index ukazuje změny cen z pohledu spotřebitele. Index spotřebitelských cen charakterizuje inflační dynamiku. Jeho růst může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Hodnota indexu bude zveřejněna ve středu 12.06. 2024 v 14:30 CET a očekává se nárůst o 0,3% oproti minulým výsledkům.

 

Rozhodnutí o změně úrokové sazby FED (Federální rezervní systém)

FED o úrokových sazbách rozhoduje v předem stanoveném datu během hlasování mezi členy Federálního výboru pro volný trh (FOMC), týkajícího se krátkodobých úrokových sazeb Federálního rezervního systému, které mají být účtovány z úvěrů a komerčních bankovních úvěrů. Zvyšující se sazba může mít pozitivní vliv na USD, zatímco pokles ho může ovlivnit negativně. Pokud sazba zůstane nezměněna, analytici vyhodnotí počet hlasů „pro“ a „proti“ a projedná prohlášení hlasujících po zveřejnění zápisu ze zasedání, aby bylo možné předpovědět výsledky příští schůze. Členové FED se sejdou na tradiční dvoudenní zasedání ve dnech 11. A 12.6.2024 a ve středu 12. 06. 2024 v 20:00 CET FOMC FED oznámí svá rozhodnutí a následně šéf FEDu pan Jerome Powell okomentuje tato rozhodnutí v rámci tiskové konference.  Podle analytiků se očekává setrvání úrokové sazby na 5,5%.

 

Index Výrobních cen v USA - měsíční

Tato data jsou ukazují změny cen hotových výrobků a služeb prodaných výrobci. Jedná se o hlavní ukazatel spotřebitelské inflace – když výrobci účtuj více za své zboží a služby, přenáší se obvykle vyšší náklady na spotřebitele.  Tyto údaje budou zveřejněny ve čtvrtek 13. 06. 2024 ve 14:30 CET a očekává se pokles o 0,3% oproti minulým výsledkům.