Týdenní výhled událostí finančního trhu

Pondělí 1. července

finance výhled FX24

V úplném začátku měsíce července a zároveň v prvém dnu nového obchodního týdne, který je ozančován v kalendáři letošního roku 2024 jako 27.v pořadí a to během evropského rána dne 1.7.2024 se směnná hodnota amerického dolaru (USD) pohybovala vůči ostatním hlavním světovým měnám a zejména pak vůči jednotné evropské měně euro (EUR) v poklesu. Globální měnový pár v uvedeném dni, zhruba v čase 9:12 CET se obchodoval v rámci forexových operací devizového trhu na hodnotě kurzu ve výši 1,077 USD za EUR s dosavadním denním růstem EUR o + 0,513 % kurzu vůči USD.

Investoři, obchodníci a ostatní účastníci finančního  trhu v tomto 27.týdnu roku 2024 očekávají mimo jiné následující události :

 

Výrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU a USA - měsíční

Manufacturing PMI odráží aktivitu obchodních manažerů v daných oblastech ve stanoveném měsíci. Index se používá při hodnocení vývoje průmyslového sektoru. Hodnoty nad 50 můžou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU v pondělí 01. 07. 2024 v 10:00 CET. Očekává se setrvání na hodnotě 45,6 bodů. Pro USA v pondělí 01. 07. 2024 v 16:00 CET. Očekává se nárůst jeho hodnoty ze současných 48,7 na 49,2 bodů.

 

Nevýrobní index nákupních manažerů (PMI) v EU a USA- měsíční

Services PMI odráží aktivitu v sektoru služeb v EU ve vykazovaném měsíci. Ukazatel je založen na průzkumu zástupců více než 600 společností. Hodnoty nad 50 mohou mít pozitivní vliv na kotace v EUR a USD. Data tohoto indexu budou zveřejněna: pro EU ve středu 03. 07. 2024 v 10:00 CET. Očekává se setrvání na hodnotě 52,6 bodů. Pro USA ve čtvrtek 03. 07. 2024 v 16:00 CET. Očekává se pokles jeho hodnoty ze současných 53,8 na 52,5 bodů.

 

Změna zaměstnanosti v USA mimo zemědělství - měsíční

Nonfarm Employment Change ukazuje měsíční změnu v 19 výrobních sektorech ve Spojených státech. Ukazatel nezohledňuje zemědělství. Ukazatel charakterizuje aktivitu na trhu práce a v průmyslovém sektoru. Růst zaměstnanosti může mít pozitivní vliv na kotace v USD. Údaje tohoto indexu budou zveřejněny v pátek 05. 07. 2024 ve 14:30 CET a očekává se jeho nárůst o 189k oproti minulému měsíci.

 

Průměrná mzda v USA - měsíční

Indikátor mezd představuje počet nových pracovních míst vytvořených v daném měsíci ve všech nezemědělských sektorech USA. I růst tohoto indikátoru může mít pozitivní vliv na dolarové kotace. Tato informace bude zveřejněna v pátek 05. 07. 2024 ve 14:30 CET a odhaduje se nárůst o 0,3% oproti předchozímu měsíci.

 

Nezaměstnanost v USA - měsíční

Míra nezaměstnanosti ukazuje počet nezaměstnaných osob v procentech populace v produktivním věku. Výpočet se provádí měsíčně. Nezaměstnaní jsou definováni jako osoby ve věku od 15 do 74 let, které nejsou v současné době zaměstnány, i když jsou k dispozici pro práci a aktivně ji hledají. Růst indikátoru může mít negativní vliv na kotace v dolarech. Hodnota indexu bude zveřejněna v pátek 05. 07. 2024 ve 14:30 CET a očekává se setrvání hodnoty na 4%.