Zájem investorů o korporátní dluhopisy se zvýšil

Středa 15. ledna

KD EPI

V poslední době a to zejména v druhé polovině loňského roku 2019 se výrazně zvýšil zájem investorů o korporátní neboli firemní dluhopisy, které nyní na českém trhu představují výnos v rozpětí zhruba od 5 do 9 procent ročního zhodnocení vložených investic. Tato forma investování pak dle finančních analytiků a finančních stratégů investičních bank patří výhradně téměř až na výjimky do kategorie tak zvaného konzervativního investování neboť představuje velmi malé či téměř žádné investiční riziko.

Vzhledem k vysoce turbulentnímu vývoji globálních finančních trhů s relativně neodhadnutelnou volatilitou jednotlivých finančních nástrojů tak investoři se o to více orientují na výrazně bezpečnější, avšak stále přijatelně atraktivně výnosné investice, právě prostřednictvím korporátních dluhopisů.

Dluhopis (též obligace) je cenný papír na řad nebo na doručitele (česká právní úprava neakceptuje dluhopis jako cenný papír na doručitele) nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti. Dluhopis tak umožňuje zajistit subjektu tak zvanému emitentovi dluhopisů si zdroj financování, aniž by si musel půjčit (např. v bance), jeho věřitelská základna je tak rozprostřena mezi širokou řadu majitelů dluhopisů. Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může ale i jakákoli fyzická osoba.

 

Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 mil. eur. V jiném případě může být nabízen pouze neveřejně.  Právě v poslední době vzrůstá obliba u investorů právě o dluhopisy ryze českých nebo převážně českých společností jako právnických osob vydávající tak zvané emise korporátnách dluhopisů. V současnosti podle ekonomických zpravodajů jsou na trhu korporátní dluhopisy z různých odvětví a s rozpětím výnosů od 5 do zhruba až 9 procent ročního zhodnocení vložených investic, avšak s rozdílným způsobem výplaty výnosu co se týče časové frekvence. Emitenti tak vyplácí výnos po většinou jednou až dvakrát ročně, ale najdou se i tací, kteří dokonce vyplácí výnos kvartálně nebo-li každé čtvrtletí, tudíž čtyřikrát do roka. Při důkladném analyzování trhu s korporátními dluhopisy se najde i výjimka, kdy emitent vyplácí investorům výnos ze svých dluhopisů každý měsíc.

 

Tímto emitentem, který vyplácí svým investorům výnos z korporátních dluhopisů každý měsíc je společnost Europa Investment Property, jejíž dluhopisy jsou nejen schválené Českou národní bankou, ale jsou i obchodovány na Burze cenných papírů Praha (PSE – Prague Stock Exchange). Společnost Europa Investment Property jako emitent korporátních dluhopisů je developerská společnost patřící do skupiny Premiot Group. Firma se věnuje nákupu a rekonstrukci rezidenčních, komerčních a především historických objektů. Během loňského roku 2019 tato společnost úspěšně umístila na finační trh své dluhopisy v objemu téměř 500 milionů českých korun a pro letošní rok 2020 má již společnost Europa Investment Property schválený Českou národní bankou (ČNB) prospekt emitenta v celkovém objemu jedné miliardy českých korun. Aktuálně tak z této emise svých dluhopisů a to za velkého zájmu investorů již zahájila společnost Europa Investment Property prodej korporátnách dluhopisů s dobou splatnosti 4 roky a výnosem ve výši 7,2 % p.a., kdy tento výnos je investorům vyplácen každý měsíc.